Ubalance mellem job og privatliv: Malene savnede sin mand

Oprettet: 22. juli 2023
Af: Jeanette P.B. Dalsgård
Malene5

Inden Malene Louise Kristensen (31 år) starter på sygeplejestudiet, snuser hun til faget hele to steder. Men der er stor forskel på at opleve vilkårene kortvarigt og så leve med dem i hverdagen. Opgaver, som konstant overlapper hinanden, borgere, som føler sig forladt og en dyb følelse af ensomhed, har sat en stopper for Malenes karriere som sygeplejerske

For seks år siden bliver Malene Louise Kristensen sygeplejerske. Hun har altid haft et stort ønske om, at hjælpe andre mennesker og være med til at gøre en forskel i deres hverdag. Andres behov er altid kommet før hendes egne. Det er en del af hendes DNA og en grundlæggende del af hendes identitet. Selvom Malenes vidste, hvad hun gik ind til, oplever hun en stor forskel på at kende til vilkårene som sygeplejerske, til at have dem helt tæt på i hverdagen. I en periode med mange aftenvagter, ser hun kun sin ægtefælle et par timer nogle gange om ugen.

“Det føltes som om vi var roommates, som bare brugte den samme lejlighed,”

fortæller Malene, og siger trist:

“Jeg savnede ham.”

Det føltes mærkeligt for hende, helt forkert.

Fra single til familie

Flere faktorer spiller ind, hvorfor Malene ønsker at forlade plejesektoren. Det allervigtigste er hendes lille familie derhjemme.

“Først og fremmest har jeg svært ved at finde mig til rette med de arbejdstider, en sygeplejerske har,”

fortæller hun, og siger videre:

“Jeg har ellers været single det meste af mit liv. Der betød arbejdstiderne mindre, men nu har jeg min mand og søn og dem vil jeg gerne være sammen med.”

Malene møder sin mand i 2018 og for halvandet år siden kommer deres søn til verden.

Inden Malene søger ind på sygeplejestudiet, er hun med en sygeplejerske på job. En uge på Mave-tarm-kirurgisk afdeling på Rigshospitalet. Efterfølgende bliver hun ansat som ufaglært på Akutpladserne i Næstved, for at være helt sikker i sit valg af uddannelse. Hun ved derfor godt, at sygeplejersker ofte har skiftende arbejdstider. Men Malene fortæller:

“Der er forskel på at vide, der er skiftende arbejdstider og prøve det en kort periode, til at arbejde under de vilkår konstant i hverdagen.”

Omfanget er kommet bag på Malene:

“Selvom man har en ide om, hvordan det er at have skiftende arbejdstider, er det noget helt andet at stå i det. Man mærker det på en helt andet måde.”

"Der er forskel på at vide, at sygeplejersker har skiftende arbejdstider, til at stå i det til hverdag," fortæller Malene Louise Kristensen. Foto: Jeanette P.B. Dalsgård

Tvivlen vokser

Den første tvivl melder dig da Malene har været sygeplejerske et år. Hun bliver sygemeldt med stress og bliver i tvivl om hun har valgt rigtigt.

“Jeg vælger at give det en chance, nu da jeg har taget uddannelsen.”

Sygeplejersken fortæller, at det går godt i nogle år derefter. Men mødet med en ny arbejdsplads, giver næring til den tvivl, som er opstået. Arbejdstiderne gør, at Malene savner balance og stabilitet mellem arbejdsliv og privatliv.

“Allerede dengang var det svært at få enderne til at hænge sammen, og da var vi kun min mand og jeg. Vi ville gerne have børn og jeg kunne mærke, at jeg manglede balance mellem mit job og privatliv.”

Malene synes også, at det er umuligt at have en fast fritidsinteresse, når vagterne er så spredt. Det er umuligt at have noget fast at gå til. Socialt netværk har også været svært at opretholde.

“Jeg har meget ofte følt mig ensom. Når jeg havde fri og kunne være social, havde min omgangskreds fri. Og omvendt.” 

Det påvirker tydeligt Malene meget.

“Der er mange familiesammenkomster jeg er gået glip af, fordi jeg har været på arbejde.”

Malene nævner også, at det ville være første gang i år, at hun havde tre ugers sammenhængende sommerferie, i de seks år hun har været sygeplejerske.

I dag er Malene atter sygemeldt med stress og tilmed opsagt fra sin stilling.

Grædende borger

En konstant ophobning af opgaver, som aldrig bliver løst, er en anden faktor, Malene nævner som årsag til, at hun er blevet træt af plejesektoren.

”Der er for lidt tid til at løse opgaverne,”

synes Malene og uddyber:

”Vi er for lidt personale og der er alt for mange opgaver, som er lige vigtige. Selvom jeg er god til prioritere, oplever jeg det kan være svært. Jeg føler jeg begår omsorgssvigt over for de patienter jeg ikke vælger først, som så er nødt til at vente.”

I en aftenvagt bruger Malene Louise Kristensen en time på et omfattende nedre toilette hos en borger. Da hun er færdig og kommer ind til den næste borger, bliver hun mødt af en grædende og ulykkelig kvinde, som sidder uden bukser på i sin egen afføring. Borgeren føler sig forladt og glemt og spørger hele tiden Malene, hvor medarbejderne var henne og hvorfor de ikke havde hjulpet.

”Den slags episoder sker for tit og jeg bliver ramt af dårlig samvittighed hver gang,”

fortæller Malene og forklarer:

”Det er jo fordi vi alle har været optaget af andre opgaver og ikke har haft tid. Dybest set fordi vi har prioriteret andre borgere, men det kan jeg jo ikke fortælle hende. Det kan hun jo ikke bruge til noget som helst. Og det kan virke som en dårlig undskyldning i hendes ører”

Malene føler ofte hun begår omsorgssvigt. Hun er en dygtig sygeplejerske, som kender sine prioriteringer. Men selvom hun godt kan lide at hjælpe andre mennesker, synes hun vilkårene er for barske i plejesektoren.

Dokumentation er en tredje faktor, hvorfor Malene nu forlader det fag, hun har arbejdet i de seneste seks år. Dokumentation fylder rigtig meget.

Blandt andet har Malene Louise Kristensen en papirseddel med alle patienternes navne på. Her skriver hun de observationer ned hun har gjort i løbet af en vagt og de opgaver hun har lavet. Så kan hun bedre huske det hun skal dokumentere.

”Det ene sted jeg har arbejdet, skulle vi dokumentere alt. Ikke bare afvigelserne, men alt.”

Oplyser Malene.

Det kan virke nytteløst med al den dokumentation. Særligt i betragtning af, at mange opgaver bliver valgt fra, netop fordi tiden er allerede er afsat til dokumentation. Tid, som kunne bruges til de mennesker, som har behov for at modtage hjælp.

Kilde: Malenes opslag på Facebook, hvor der har været god interaktion

Søger nyt job

Den 1. oktober står Malene uden job. Det er en forvirrende tid for hende, fra hendes sygemelding startede i marts og frem til opsigelsen udløber til oktober. Alt det hun kender, er vendt på hovedet og hun går en ny og anden fremtid i møde.

”Jeg er træt af at yde omsorg for andre. Man kan nok godt kalde det omsorgstræthed. Nu har jeg lyst til at yde omsorg for mig selv,”

starter Malene og reflekterer videre:

”Jeg er gift nu og er mor. Det er en anden identitet. Jeg er vant til at hjælpe andre og det ligger så dybt i mig. Hvis jeg ikke skal have den identitet mere, hvad skal jeg så? Hvem er jeg så?”

Malene Louise Kristensen har dog besluttet, at hun er færdig med at være sygeplejerske på den traditionelle måde. Hun har søgt viden og inspiration hos sine sygeplejekolleger på en Facebook-gruppe. Det kom der nogle gode svar ud af. To foreslog hende at blive dagplejemor og der er en, som arbejder som anlægsgartner, uden at have en uddannelse på området.

Jobindex bliver besøgt flittigt. Da Malene stadig ikke ved, hvilken retning hun skal søge og hvilket job hun egentlig ønsker, bruger hun sit postnummer til at se, hvilke jobs, der er tæt på hendes hjem.

”Jeg har søgt et job indtil videre,”

fortæller Malene.

”Jeg har kompetencer inden for kommunikation, administrative færdigheder og er vant til mange opgaver, så derfor kigger jeg efter jobs, hvor jeg kan bringe det i spil.”

Det er blevet til en ansøgning i en bank, indtil videre.

Det er med oprejst pande og en imødekommende ro, at Malene Louise Kristensen går fremtiden i møde.

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: