“Hos os taler vi om det, der er svært”

Hos os taler vi om det, der er svært

Åbenhed og samtale er elementer, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behanding arbejder målrettet med efter voldsomme hændelser. De bruger blandt andet Defusing, som er en samtale-model. Den skal ”tage luften ud af ballonen” og samtidig sikre, at næste patient bliver modtaget lige så sikkert som den forrige

Lederens rolle er afgørende for plejepersonalets trivsel efter en utilsigtet hændelse

Lederens rolle er afgørende for plejepersonalets trivsel efter en utilsigtet hændelse

Elementer som defusing, debriefing og buddies kan være gode at bruge når sygeplejersker og social- og sundhedspersonale oplever at blive second victims. Men det kan ikke stå alene. Lederens opfølgning er den afgørende faktor for, hvordan personalet klarer sig fremover

Second Victims – når personalet også bliver ofre

Second victims – når personalet også bliver ofre

Plejepersonale, som er involveret i en utilsigtet hændelse, kan opleve symptomer som angst, søvnløshed, tvivl på egne evner og langvarig selvbebrejdelse. Flere vælger at forlade faget efter at have stået i sådan en voldsom situation

Patientsikkerheden har høj prioritet i Danmark

Patientsikkerheden har høj prioritet

Patientsikkerheden er et centralt begreb i plejesektoren. Hver dag bliver der arbejdet på højtryk for at sikre patienter den bedst mulige sikkerhed, når de er i kontakt med det danske sundhedsvæsen. I 2003 vedtager Danmark en patientsikkerhedslov, som det første land i verden