Kort fortalt om psykiatrien

Oprettet: 11. september 2023
Af: Jeanette Petrea Bo
Psykiatri1

Psykiatrien er et stort og bredt område. Det bliver derfor en overordnet beskrivelse af, hvad sygeplejerskens opgaver er, hvilke områder psykiatrien indeholder og en kort beskrivelse af hvert område.

Sygeplejerskerens allervigtigste rolle inden for psykiatrien er, at bygge tillid til de mennesker, som er brugere på området. Det vil sige psykiske syge, psykiske sårbare og mennesker med forskellige psykiske og psykiatriske diagnoser. Sygeplejerskeren skal også skabe tillidsfulde bånd til de pårørende, som er en vigtig aktør. 

Med mere end 4.000 sygeplejersker ansat (inden for regionen bare), er de den største personalegruppe inden for psykiatrien. 

Helt overordnet omfatter psykiatrien forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser, samt psykiske lidelser kombineret med misbrug hos voksne.

      Psykiatri er:

 • Læren om psykiske tilstande, følelser, tanker og handlinger, som afviger fra det normale
 • Psykiatriske eller mentale lidelser defineres ud fra symptomer, tegn og forstyrrelser i menneskets evne til at fungere i det daglige
 • En psykiater er en læge, som er specialuddannet inden for psykiatri

Helt overordnet set bliver psykiatrien varetaget af regionerne og kommuner. Her bliver området delt ind i mindre enheder, ligesom der findes forskellige afdelinger på et hospital.

Regioner

Kommuner

Regionerne har ansvaret for den behandlende psykiatri, der omfatter stationær og ambulant behandling på psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger – det vil sige ansvaret for hospitalspsykiatrien. Desuden omfatter ansvaret distriktspsykiatri, opsøgende psykoseteam og andre udgående team.

 

Hospitalspsykiatri

 
 • Børnepsykiatri – Som ordet antyder er det psykiatri til børn og unge
 • Retspsykiatri – Patienterne i Retspsykiatrien er dømt eller sigtet for kriminalitet. Mennesker med psykisk sygdom kan få dom til behandling i Retspsykiatrien i stedet for at få en almindelig straf. Formålet med behandlingen er, at patienten får et stabilt liv og ikke begår ny kriminalitet

Kommunen hjælper mennesker med psykisk sygdom med mange af de ting, som ikke har med selve den psykiatriske behandling at gøre. De har ansvar for misbrugsbehandling, støtte i eget hjem, hjælp til skole/job/uddannelse og hjælp til pårørende.

Socialpsykiatri

 • Bosteder
 • Væresteder

Afhængig af, hvor du bliver ansat inden for psykiatrien, er de overordnede opgaver følgende:

 • Omsorg for patienter med alvorlige lidelser,
 • opbygge relationer og reagere på de fysiske og følelsesmæssige behov, samtidig med at der ydes effektiv pleje,
 • indgive medicin og behandlinger til hver enkelt patient og overvåge resultaterne og symptomerne,
 • håndtering af symptomer på psykiske sygdom,
 • reducere stressende situationer og hjælpe patienterne med at overvinde potentielle udfordringer,
 • samarbejde med patientens familier og yderligere plejepersonale for at tilbyde praktiske råd og oplysninger om den pågældende persons tilstand og fremskridt,
 • føre patientjournaler,
 • udarbejdelse af plejeplaner og risikovurderinger, som du kan vise patientens psykiater,
 • tilrettelæggelse af gruppeterapisessioner og sociale arrangementer.

Kilde: superprof.dk

Anette Stæcker, psykiatrisk sygeplejerske

Jeg har arbejdet inden for psykiatrien i 24 år, både i Danmark og Grønland. Sidstnævnte på en psykiatrisk akutmodtagelse. Jeg lavede noget andet og havde brug for nye oplevelser, og mod på at prøve noget nyt og spændende i en anden kultur. Derfor startede jeg inden for psykiatrien.


Med respekt og medmenneskelighed til den enkelte patient, består mine opgaver af:

 • Modtagelse af patienter
 • Helhedsvurdering
 • Individuel pleje af hver enkelt patient ud fra åben dialog samtaler
 • Plejeplaner og mål for den enkelte
 • Medicingivning
 • Støtte til personlig pleje
 • Skærming når patienten har det rigtig dårligt
 • God og individuel behandling lige til udskrivelse

 

Vi taler om håb og drømme, samt har fokus på vejen dertil. Samarbejder med netværk, kommuner, politi og andre samarbejdspartnere. Planlægger og afholder høstfester, strandture, udflugter, vinterbadning og andet, der er meningsfuldt for den enkelte.

Det bedste ved mit arbejde, er samarbejdet med patienter og kollegaer. At opleve de små skridt patienterne tager fremad. At gøre en positiv og meningsfuld forskel for den enkelte og møde vedkommende lige præcis der, hvor der er mest brug for det.

Det kræver ikke en særskilt uddannelse at arbejde inden for psykiatrien, men det er en stor fordel, at have psykiatrisk erfaring, hvis man gerne vil arbejde i en psykiatrisk modtagelse.

Foto: Privat

Hvis du vil vide mere

Vil du læse mere om specialuddannelsen i psykiatri, finder du oplysninger her:
https://www.specpsyksygeplejerske.dk/

 

Du kan læse mere på Kommunernes landssammenslutnings hjemmeside

https://www.kl.dk/

 

Danske regioners hjemmeside:

https://www.regioner.dk/

 

Der er også to mere områdespecifikke hjemmesider, du kan besøge:

Bedre Psykiatri

Psykiatrifonden

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: