Sygeplejerske er uden job efter intern joke

Oprettet: 18. november 2023
Af: Jeanette Petrea Bo
Thomas4

”Brænd bygning 4” – tekst på en kagemand – får uforudsete konsekvenser for Thomas Martvart Sørensen. Han får det ene afslag efter det andet på de ansøgninger, som han sender til Region Hovedstadens psykiatriske centre.

Den 21. juli 2023 bliver en læge dræbt af en patient i Retspsykiatrisk Ambulatorium i Brøndby. To medarbejdere bliver såret. Thomas Martvart Sørensen arbejder på en lukket afdeling på Psykiatrisk Center Ballerup og har længe været bekymret for sikkerheden. Både på sin egen arbejdsplads og inden for psykiatrien generelt. Han siger derfor sin stilling op dagen efter drabet. I sin opsigelse forklarer Thomas Sørensen, at centerledelsen ikke har ville gå i dialog med personalet omkring deres bekymring.

Som afsked tager han to kagemænd med. På den ene står der ”Brænd bygning 4,” en bygning, hvor centerledelsen har domicil. En intern joke, som dybest set bunder i frustration og afmagt. En joke, som kun var tiltænkt Thomas Sørensens 15 kollegaer.

Den ene kollega lægger et billede af kagemanden på sin private Facebookprofil. Det skal vise sig at få store konsekvenser for Thomas Sørensen. Ingen vil ansætte ham, og sygeplejersken er i dag blacklistet fra hele det psykiatriske område i Region Hovedstaden.

Kagemanden, som Thomas Martvart Sørensen havde med til sine kollegaer på sin sidste arbejdsdag. Foto: privat

Bekymring omkring sikkerheden

"Mit største og vigtigste arbejdsredskab er mig selv," fortæller Thomas Martvart Sørensen. Foto: Jeanette Petrea Bo

Thomas Martvart Sørensen er 41 år og bliver sygeplejerske i 2014. Det psykiatriske speciale fanger sygeplejersken og han er vild med at bruge sig selv i arbejdet med patienterne:

”Mit største og vigtigste arbejdsredskab er mig selv,”

fortæller han, og siger videre:

”Mange andre steder inden for plejesektoren, bliver instrumenter og måletal brugt i forhold til den behandling, der bliver udført. Psykiatrien er så diffus og ukonkret med de diagnoser, vi arbejder med, og svarene findes ikke altid i lærebøgerne.»

De psykiatriske patienter kan have samme diagnose, men med vidt forskellige sygdomsbillede. Det fanger Thomas Martvart Sørensens store interesse. Den bedste grobund for behandling, er, efter Thomas´ erfaring, at skabe tillid og menneskelige relationer til patienterne, og være til stede i deres sygdomsforløb.

Thomas Martvart Sørensen er dedikeret til sit job, specialet og patientgruppen, men er samtidig stærkt bekymret for sikkerheden. Tre uger inden det tragiske dødsfald i Brøndby, forsøger Thomas Sørensen og hans kollegaer at komme i dialog med ledelsen i Ballerup.

Ledelsen skal spare penge og har derfor sat normeringen ned. I stedet for at være fem i en dagvagt, fire i en aftenvagt og tre i nattevagt, er de ofte kun tre på arbejde, i hvert vagtlag:

”Når alarmerne går i gang, enten hos os selv eller på en naboafdelingerne, går vi to fra – og så er der kun en tilbage.”

På afdelingen, hvor Thomas Martvart Sørensen er ansat, har de 13 patienter.

Teksten er valgt i frustration og afmagt

Blacklistet – uden dialog

På sidste arbejdsdag tager Thomas Sørensen to kagemænd med til sine 15 kollegaer. På den ene står der Brænd bygning 4. I bygningen sidder centerledelsen og Thomas Sørensen mener, at personalet kan klare sig bedre uden dem:

”Teksten er valgt i frustration og afmagt over drabet og oplevelsen af ikke at blive lyttet til eller hørt af ledelsen. Vi havde forsøgt at tale med ledelsen tre uger inden drabet,”

fortæller Thomas.

En af kollegaerne synes, at teksten er sjov og lægger et billede på sin private Facebook-profil af kagemanden. Kort tid efter begynder lavinen at rulle, og i dag er Thomas Martvart Sørensen udelukket fra hele det psykiatriske område i Region Hovedstaden. Ingen vil ansætte ham.

Thomas forstår godt, at det må være ubehageligt for ledelsen at læse teksten, men han forstår ikke den ultimative sanktion han er mødt med. Thomas Sørensen sammenligner sagen med en dukke af statsminister, Mette Frederiksen (S), som tre mænd havde hængt op i en lygtepæl i januar 2021 og sat ild til den. Om dukkens hals hang et skilt, med teksten Hun må og skal aflives. De tre mænd blev frifundet for trusler.

”Jeg kan godt se, at teksten på min kagemand er grov, men den ligger inden for det man må,”

mener Thomas, og siger videre:

”Hvis ledelsen mente at der lå en trussel i teksten, at jeg opfordrede til brandstiftelse eller det, der er værre, ville de politianmelde mig. Det har de ikke gjort.”

Thomas Sørensen siger flere gange, at kagemanden med tilhørende tekst kun skulle ses af hans kollegaer. Havde han vidst, at andre skulle se teksten og hvilke konsekvenser det har fået, havde han valgt en anden tekst. Men samtidig er han vred over den manglende dialog. Ingen i ledelsen har indkaldt sygeplejersken til samtale, og heller ikke taget imod Thomas Sørensen´s invitation til dialog.

Værdier og samarbejde

”Med den massive mangel på arbejdskraft, skulle ledelsen se på, hvad kagen egentlig er en reaktion på og ikke på kagen som en selvstændig aktion,”

mener Thomas Martvart Sørensen, og siger videre:

”Hvis de var utilfredse med kagemanden, kunne de indkalde mig til en tjenestelig samtale og fortælle, hvad kagen signalerede og hvorfor den var et problem. Det ville også være på sin plads, at de ville udelukke mig fra at arbejde i PCB (red.: Psykiatrisk Center Ballerup) de næste tre år.”

Men Thomas Sørensen har ingenting hørt, andet end de mails med de afslag han har fået.

”De har ikke engang sikret sig, at kagemanden rent faktisk var fra mig.”

fortæller sygeplejersken.

Thomas Sørensen har sendt mere end 30 ansøgninger og er vant til at komme i betragtning til alle jobs han søger. Mange svarer slet ikke, men oversygeplejersken fra Psykiatrisk Center Glostrup, chefsygeplejerske fra Psykiatrisk Center København og chefsygeplejerske fra Psykiatrisk Center Sankt Hans, har sendt afslag. Thomas Martvart Sørensen er også uden varsel blevet sagt op fra Psykiatriens Vikarcenter.

Selvom ingen af de fire ledere, som har sendt mail til Thomas Sørensen, dybest set kender sagen, skriver de nogenlunde det samme i deres afslag.

  • Du har udtrykt mistillid til ledelsen
  • Du har udvist en adfærd, som ikke er forenelig med vores værdier i region hovedstadens psykiatri
  • Vi er ét samlet hospital
  • Vi lægger vægt på et tillidsfuldt samarbejde og har for nuværende svært ved at se et fremtidigt samarbejde for os
  • Du har givet dine kollegaer en kagemand med teksten Brænd bygning 4

 

”De seneste ni år har jeg næsten kun arbejdet i region hovedstadens forskellige psykiatriske centre, både som fastansat og som vikar. Jeg har aldrig haft problemer med at få arbejde,”

fortæller Thomas, som mener, at afslagene bunder i noget andet:

”Jeg har aldrig fået klager, hverken fra patienter og pårørende, kollegaer eller arbejdsgivere og har ingenting liggende i min personalesag.”

Dinplejesektor.dk har rettet henvendelse til de tre ledende sygeplejersker samt lederen af psykiatriens vikarcenter, for en kommentar til deres mails til Thomas Martvart Sørensen. Ingen af dem er vendt tilbage ved redaktionens slutning. Det samme gør sig gældende for presseafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri, for en udtalelse fra direktør Martin Lund.

De stillede spørgsmål og virkede interesseret

Møde med cheferne

”Jeg føler en kæmpe afmagt og frustration over at have en ledelse, som over for politikere og medier siger, at de går op i sikkerhed, men gør noget andet i dagligdagen,”

fortæller Thomas Sørensen.

I efteråret 2022 bliver sygeplejersken og 25 af hans kollegaer inviteret til et møde med direktionen og de øverste chefer. Anledningen er, at Thomas Sørensen og hans kollegaer har skrevet en kronik i Politiken, efter en Task Force er kommet med seks anbefalinger på forbedringer inden for psykiatrien. Anbefalingerne er lavet efter skyderiet i Fields i juli 2022. Thomas Sørensen og hans kollegaer synes ikke der er noget nyt i anbefalingerne. Thomas fortæller:

”Cheferne lagde ud med at sige, at de var kede af at læse, at de slog patienterne ihjel, for det var sådan de læste det.”

Thomas synes mødet går godt:

”De stillede spørgsmål og virkede interesseret. Da jeg gik fra mødet, havde jeg en forhåbning om, at vi var et sted, hvor vi startede op på dialog. Jeg tænkte at det nu ville gå fremad. Jeg har aldrig siddet i et lokale med de her ledere og debatteret vilkårene for vores opgaveløsning før.”

Men sådan blev udfaldet slet ikke.

Tværtimod sidder Thomas Sørensen i dag med en dårlig smag i munden, med en opfattelse af, at mødet var sat i stand, så direktionen – udadtil – kunne fortælle, at de interesserer sig for medarbejderne og lytter til dem.

Thomas har ikke oplevet forbedringer efterfølgende.

Fortryder én ting

I dag har Thomas Martvart Sørensen det okay. Han savner dog muligheden for at gå på arbejde hver dag kl. 7 og passe de patienter, han er så glad for. Lige nu er fremtiden uvis og sygeplejersken ved ikke, hvad den bringer:

”Det er lidt uoverskueligt lige nu. Jeg har ikke et ønske om, at skal noget andet. Jeg har det ikke som andre jeg hører om, der er udbrændte eller stressede. Jeg brænder stadig for psykiatrien og patientgruppen, og vil stadig gerne arbejde 60-70 timer om ugen.”

Thomas Sørensen tager vagter i Jylland for et vikarbureau hver weekend og er i København i hverdagene. Udgangen på kagemanden, ærgrer ham stadig:

”Det er ikke kagemanden, der er vigtig, men årsagen til den,”

siger han.

Thomas Sørensen har ytret sig kritisk om psykiatrien de sidste par år, men han pointerer at det har været på en ordentlig, sober og saglig måde.

Der er dog én ting han slår helt fast:

”Jeg fortryder, at jeg trådte ved siden af.”

Thomas Martvart Sørensen vil egentlig gerne fortsætte med at italesætte udfordringerne i psykiatrien, men synes det bliver svært uden en ansættelse.

Det er første gang nogensinde, at Thomas Martvart Sørensen står uden job, og selvom dørene er lukkede i psykiatrien, ligger verden åben for hans fødder.

"Jeg fortryder, at jeg trådte ved siden af," slutter Thomas Sørensen.. Foto: Jeanette Petrea Bo

Efter offentliggørelse af artiklen, har redaktionen på dinplejesektor.dk den 21. november 2023 modtaget følgende skrivelse fra Sektionschef for HR-Jura, løn og rekruttering for Region Hovedstadens Psykiatri, Maria Schwartz Sauer:

Der pågår pt. en dialog med den konkrete medarbejder, hvorfor vi ikke kan udtale os yderligere om sagen for nuværende.

Psykiatrien vægter ytringsfriheden højt. Medarbejderne har ret til at fremføre deres ytringer offentligt om RHP som myndighed, hvorfor vi naturligvis ikke sanktionerer lovlige ytringer.”

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: