Plejepersonale: Vi er uddannede mennesker – ikke varme hænder

Oprettet: 10. september 2022
Af: Jeanette P. B. Dalsgård
Hænder

Sygeplejersker, SSA´ere og SSH´ere bliver ofte omtalt som ”Varme hænder.” Begrebet bliver brugt i flæng, både af medier og politikere. Størstedelen føler sig nedgjort til et par hænder, som kan erstattes af hvem som helst. Men plejepersonale udfører arbejdsopgaver ud fra deres faglige viden og forståelse – og det får de via deres uddannelser

”Jeg får fa´me lange patter,” er blot en af mange reaktioner. Ved en rundspørge på de sociale medier, har op mod hundrede plejepersonaler beskrevet deres oplevelse ved at blive omtalt som varme hænder. Det er tydeligt, at størstedelen føler sig nedgjort i deres faglighed. Flere beskriver, at de dagligt bruger deres uddannelse i løsning af stadig mere komplekse opgaver. Det kræver stort overblik, faglig viden og teknisk kunnen. Oveni det også empati og gode kommunikationsevner. At være plejepersonale kræver mange forskellige kompetencer, som på ingen måde kan eller bør reduceres til ”varme hænder.”

Reduceret til et par hænder

Størstedelen af plejepersonalet, som har svaret, beskriver en følelse af at blive nedgjort og degraderet. De mener, at dem, som bruger begrebet, mangler forståelse for, hvad arbejdet som plejepersonale går ud på.

Andre kommentarer matcher Wendy Kjerrrumgaard´s udsagn. Blandt andet:

”Den sammenligning gør min uddannelse overflødig. Jeg har et godt hoved, men det er mit fag, der gør forskellen i praksis. Derfor synes jeg det er småligt at kalde os for varme hænder.”

En anden skriver:

”Jeg føler mig reduceret til nyttig idiot. Villig, billig arbejdskraft.”

En mere supplerer:

”Hvis vi bare er varme hænder, behøver vi jo ikke hjernen. Altså ingen grund til at reflektere.”

Der er bred enighed om, at ”varme hænder” er et udtryk, som skal afskaffes. Det virker provokerende og reducerende. En sygeplejerske udtrykker, at alle kan hver deres og bør nævnes ved deres fagnavn.

Sygeplejeuddannelsen tager 3½ år. I løbet af uddannelsen lærer den studerende at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje. Tidligere assisterede sygeplejersken lægen. I dag er sygeplejersker selvstændigt udførende sundhedspersonale. De er uddannede til at observere, indsamle data, vurdere, reflektere og handle, før symptomer udvikler sig kritisk. Ergo en gruppe, som ikke bare kan udskiftes med ”andre hænder.”

Sygeplejersker udfører komplekse sygeplejefaglige opgaver. 40 procent af studiet foregår som praktik og de studerende står med en professionsbachelor i hånden som færdiguddannede.

Læs mere om sygeplejestudiet her

Os med empati og omsorg

Der findes også plejepersonale, som har det fint med at blive kaldt ”varme hænder.”
Udover Vinnie Sørensen Lausten, beskriver en sygeplejerske det som positivt. For hende omfatter det alle, som har den primære kontakt patienter/beboere/borgere. Hun sammenligner det med ”kolde hænder,” som er de folk, der ikke har kendskab til, hvordan hendes hverdag som plejepersonale ser ud og som har den daglige og fysiske kontakt med borgerne.

Det tager et år at blive uddannet til SSH. Som SSH bliver man uddannet til professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp. SSH arbejder med mennesker, der er svækkede på grund af alder eller sygdom, som har brug for støtte og vejledning til at klare forskellige opgaver i hverdagen.

Vil du vide mere om uddannelsen til SSH, læs her

Det tager op til to år og ni måneder at blive uddannet SSA. En uddannet SSA får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. SSA er dem, der tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred.

De hjælper og vejleder mennesker, der har brug for professionel pleje og omsorg. Det kan være både unge, voksne og ældre, der er svækkede med sygdom eller handicap. Mennesker, der har brug for sygepleje, hjælp og vejledning til at blive raske og klare sig selv igen.

Vil du vide mere om uddannelsen til SSA, læs her

Hvor får jeg den uddannelse

”Varme hænder” er et udtryk, som slog igennem under overenskomstforhandlingerne i 2008. Det er et udtryk, som ofte bliver brugt inden for sundhedsområdet. Selvom Dansk Sygeplejeråd og Fagforeningen af Offentlig Ansatte har skrevet artikler om, at plejepersonalet opfatter udtrykket negativt, bliver det stadig brugt.

En tilbagemelding ved rundspørgen på de sociale medier var blandt andet, at det bliver opfattet som en voldsom provokation, at udtrykket stadig bliver brugt. Udtrykket ”varme hænder” er påtalt så mange gange i artikler, læserbreve og på sociale medier, at plejepersonalet har en forventning om, at politikere er bekendt med kritikken. Plejepersonalet betragter ”varme hænder” som et nedladende udtryk – og politikerne ved det!

Tilde Christensen skriver:

”Jeg bliver virkelig lang i savlet. Jeg er ikke ansat som uuddannet praktisk hjælp på en sommerkoloni,”

og spørger undrende:

”Hvor henne tilbyder de egentlig den der uddannelse, hvor man bliver varme hænder?”

 

Overordnet set er plejepersonalet trætte af at blive set ned på og nedgjort som værende ”varme hænder.” Det arbejde de udfører hver evig eneste dag hos landets patienter, borgere og beboere bunder i faglighed, som de blandt andet har tilegnet sig via deres uddannelser. De bruger både deres hænder og hoved i samtlige opgaver de løser hos hver enkelt borger, de er i kontakt med.

Under research til denne artikel, er journalisten gjort bekendt med følgende:

Der findes flere eksempler på, at medier omtaler plejepersonale som ”varme hænder.” Både TV2 Lorry, Berlingske og DR har brugt udtrykket i deres tekster. Selv Dansk Industri bruger udtrykket i sin analyse ”Øget brug af private vaskerier kan frigive varme hænder i ældreplejen i landets kommuner,” fra juli 2021.

En sygeplejerske har blandt andet skrevet til Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, og opfordret ham til at bruge en anden betegnelse end “varme hænder”. Den henvendelse har han valgt at ignorere. Han har ikke skrevet tilbage.

En anden sygeplejerske korrigerede Pia Kjærsgaard på Instagram, da politikeren omtalte personalet som ”varme hænder” og ”varme hjerter.” Sygeplejersken skrev til hende, at personalet ønsker at blive omtalt som personale. Det førte en kortere ordveksling med sig, hvor en anden af politikerens følgere mente, at sygeplejersken skulle opfatte ”varme hjerter” som noget positivt. Sygeplejersken svarede, at personalet er uddannede mennesker med en masse kompetencer, og gerne vil omtales sådan. Efterfølgende har Pia Kjærsgaard både slettet kommentaren og blokeret sygeplejersken.

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: