Værdigrundlag

Din plejesektor.dk:

– Ønsker at øge kendskabet til plejesektoren i Danmark og de processer, der bliver brugt i hverdagen

– Beskriver, belyser og analyserer den danske plejesektor og tilknyttede fagområder

– Ønsker at give et bredt og nuanceret kendskab til, hvordan arbejdsdagen og arbejdsvilkårene opleves i plejesektoren

– Er et økonomisk og politisk uafhængigt nichemedie

– Tror på de demokratiske værdier og mener, at alle har lige ret til at udtale sig frit

– Mener at gensidig åbenhed og transparens baner vejen til en velfungerende plejesektor – uanset stilling og status

– Tror på, at samarbejde mellem alle involverede parter i plejesektoren skaber de bedste resultater

– Vægter ordentlighed, ærlighed og troværdighed – både i kontakten med kilder og i forhold til de skrevne historier

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: