Professionelt udførte tekster til dit website

Falder ordene over hinanden når du forsøger at skrive en professionel tekst? Eller holder du dig helst langt væk fra den slags opgaver?

Så er hjælpen lige her

Med uddannelser både som sygeplejerske og fagjournalist – og med eget nichemedie – har jeg de helt rette kompetencer til at skrive teksten til dig.

Tekstens indhold og længde, aftaler vi i fællesskab. Det er også muligt at bestille en tekst med billeder og video.

Kampagnepriser:

Alle priser er inkl. moms.

Kørsel, pr. kørt kilometer: 3,50 kr.

Priserne dækker kontakten fra vores første møde og indtil du er tilfreds med det færdige resultat.

Jeg kan arbejde ud fra et oplæg eller ud fra stikord, som jeg sætter sammen til en tekst. Det kan også være en tekst, baseret på et interview jeg laver med en af dine kunder, der er glad for dit produkt.

Aftalerne, der bliver indgået, er vigtige for mig, så alle involverede parter ved, hvad der skal ske.

Alle tekster, alle billeder og alle videoer, er underlagt ophavsret og må kun benyttes til det aftalte formål.