Sygeplejerskens rolle og opgaver i en lægepraksis

Oprettet: 2. september 2023
Af: Jeanette Petrea Bo
GTT - Konsultations sygeplejerske

Har du nogensinde tænkt over, hvad sygeplejesker laver i en lægepraksis?

Læs med her og find ud af om det er noget for dig:

Sygeplejersker bliver i stigende grad ansat hos praktiserende læger. Samlet set arbejder mere end 2.000 sygeplejersker hos privatpraktiserende læger landet over. Det er tal,  som er hentet fra Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejersken udfører selvstændige opgaver, blandt andet som livsstilskontroller ved forhøjet blodtryk og KOL, sårbehandling og rygestopvejledning, samt assisterer lægen ved gynækologiske undersøgelser.

Sygeplejersker er en stærk faglig ressource hos de praktiserende læger. De løser mange forskelligartede og komplekse opgaver. Deres viden, færdigheder og kompetencer højner kvaliteten af plejen til patienterne og er med til at frigive tid til lægerne, som står med diagnose- og ordinationsansvaret. Sygeplejerskerens viden og holistiske tilgang til patienterne, er med til at sikre større sammenhæng i patientforløbet. De er uddannet til at reflektere over klinisk praksis og holde sig opdateret med den nyeste viden.

Det nære sundhedsvæsen

Det nære Sundhedsvæsen betyder Sundhedstilbud tæt på borgerne.  Det drejer sig om alle kommunens sundhedsopgaver, opgaver i praksissektoren, lokale ambulante sygehustilbud og sygehustilbud, som gives i borgernes egne hjem. Meningen er, at alle borgere i Danmark får let og lige adgang til bedre sundhed.
Det nære Sundhedsvæsen er hjemmeplejen, plejecentre, borgerens praktiserende læge, rehabilitering og genoptræning. Alle de tilbud, som er tæt på borgeren.


I 2030 vil der være omkring 700.000 danskere over 75 år. Det er en stigning på knap 30 procent sammenlignet med i dag. Kroniske sygdomme er særligt udbredt blandt ældre. Mange borgere vil derfor leve længere med sygdomme, som kræver løbende behandling, rehabilitering eller pleje i hverdagen


Der er sket en stor opgaveflytning fra sygehuse til almen praksis. Sundhedsvæsenets udvikling fortsætter i retning af kortere indlæggelser, flere ambulante forløb, øgede krav til effektivisering og kvalitet, samtidig med en øget andel af ældre medborgere i samfundet og borgere med kroniske sygdomme.


Der er fokus på, at patienter i videst mulig omfang skal behandles i eget hjem. Dertil kommer de sundhedspolitiske mål om at inddrage borgere og pårørende i planlægningen af behandlingen for at sikre en højere kvalitet og forebygge (gen)indlæggelser.

      Visionen for Det nære sundhedsvæsen

 • Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet
 • Fremmer borgerens livsstil og forebygget sygdom
 • Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning
 • Understøtter behandling af borgeren i og nær borgerens  eget hjem
 • Understøtter borgerens mulighed for at tage hånd om egen sygdom, blandt andet gennem brug af uddannelse og moderne teknologi
 • Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb
 • Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret

Kilde: kl.dk/udspil_om_det_naere_sundhedsvease

Julie Roelsgaard, konsultationssygeplejerske

Jeg blev ansat i maj måned i år, men har også tidligere arbejde hos praktiserende læger.

I 2009 læste jeg Infirmeri og Konsultationssygeplejerske på Syddansk Universitet, men det er ikke en nødvendighed for ansættelse. Man bliver som regel, hvis det er en god arbejdsgiver, introduceret til opgaverne.

Arbejdstider, bedre arbejdsmiljø og langt bedre løn end i det offentlige er nogle af grundene til jeg søgte stillingen på min nuværende arbejdsplads.

Det bedste ved mit arbejde er variationen af opgaver og det tætte samarbejde med mine kollegaer. Jeg lærer nyt hver dag, selvom jeg har været sygeplejerske siden 1990. Jeg nyder, at kontakten til patienterne er en til en og så har jeg fri weekender og helligdage – og nyder mine aftenener og nætter derhjemme.

Arbejdsopgaver jeg laver, er følgende:

 • konsultationssygeplejerske
 • Visitering
 • Sårbehandling
 • Vaccinationer – Rejsevacciner og børnevaccinationer
 • Blodprøvetagning
 • INR-kontrol
 • Ekg-tagning
 • BT-kontrol
 • Kørekortattester
 • Smear
 • Børneundersøgelser
 • Lagerstyring:bestilling af varer og prøvematerialer
 • Livstilssamtaler
 • Rygestopsamtaler
 • Fjernelse af sting
 • Øreskyl
 • Selvstændige konsultationer Akutmodtagelse og indlæggelse af akut syge patienter
 • Assistere lægen ved GU
 • LFU (Lungefunktionsundersøgelse)
 • Kontrol af kronikere Antabusbehandling

Hvis du vil vide mere

Vil du læse mere om arbejdsvilkår og  løn som konsultationssygeplejerske, finder du informationer her:
https://www.pla.dk/overenskomster/overenskomst_for_konsultationssygeplejersker_og_praksisbioanalytikere/

 

Du kan finde stillinger som konsultationssygeplejerske på diverse jobportaler, ved at skrive titlen i søgeordsfeltet og indsnævre søgningen yderligere ved at tilføje område.

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: