Hvor hopper kæden af?

Oprettet: 28. juli 2022
Af: Jeanette P. B. Dalsgård
Ansøgere og studiepladser 2022

Tallene for optag på studierne er nu frigivet og de er mildest talt nedslående – i hvert fald når vi kigger på antal ansøgere til sygeplejestudiet.

3.373 ansøgere med sygeplejestudiet som 1. prioritet – og med 4.293 studiepladser. Det er faretruende få. Der mangler i forvejen flere tusinder sygeplejersker i plejesektoren – og bemærk, her taler jeg kun om sygeplejersker, ikke sosu-personale – og med ca. 25% frafald på studiet over hele studieperioden, ser det virkelig dystert ud. Samtidig er det en kendt sag, at andelen af ældre stiger og der er et stigende antal komplekse forløb.

Os, som til dagligt arbejder i marken, ved godt, hvor travlt der er. Vi må dagligt prioritere vores opgaver skarpt – her taler vi om liv kontra død. Vi VED, hvordan patienterne har det, vi mærker alle følelseslag hos patienter og deres pårørende, vi kender deres diagnoser og behandling, vi sætter som udgangspunkt vores patienter, vores borgere, beboere før os selv. På sygehusene er det helt håbløst. I hjemmeplejen er der mange administrative opgaver, såsom at følge op på, i løbet af en hel vagt, om nogle borgere er udskrevet fra sygehuset, holde øje med beskeder fra lægen, blodprøvesvar, der skal handles på, medicinændringer, samtaler, og så videre. På plejehjemmene er flere beboere i fast dialyse.
Opgaver som engang hørte til lægen, bliver nu varetaget af sygeplejersken. Opgaver, som engang hørte til sygeplejersken, bliver nu varetaget af sosu-assistenten. Og opgaver, som engang hørte til sosu-assistenten, bliver nu varetaget af sosu-hjælperen. Der sker hele tiden et skred – og det virker som om det er for at spare tid.

Det synes jeg du skal gå hjem og læse på

Da jeg var i min første praktik som sygeplejerstuderende i 2005 oplevede jeg allerede den gang, hvor lidt jeg så min vejleder og når jeg spurgte om noget, var svaret ofte: ”Det synes jeg du skal gå hjem og læse på.” Da jeg havde søgt på studiet, overgav jeg glædestrålende mit optag til en sygehjælper jeg havde mødt på et kursus. Hun bønfaldte mig om, at lade være med at starte. Hun havde nemlig arbejdet på hospital i årevis og havde været vidne til forringelserne – allerede dengang. Og jeg kan kun sige, at jeg synes forholdene var bedre dengang end jeg synes de er i dag. Jeg mærker forskellene på mange måder.

 

Jeg har talt med frafaldne studerende, i forbindelse med min diplomuddannelse, som beskriver at de bliver sat til at tage klokker, oplever så voldsomt et pres, at de glemmer ting de har lovet patienterne, synes ansvaret er så stort, at de bliver bange for at noget skal gå galt.

 

Ofte ser jeg også på Facebook, i diverse mediegrupper, diverse sygepleje- og sosu-grupper, at medlemmerne udtrykker, hvordan virkeligheden ser ud. En virkelighed, som jeg også kender, fordi jeg har bevæget mig i den i over 25 år.

 

Men hvorfor er det så, at plejesektoren ser ud som den gør? Hvor hopper kæden af?
Der må sidde nogle folk et sted i hele denne kæde, som enten ikke lytter, som ikke videregiver information, som ikke tror på det er så slemt som plejepersonalet siger eller simpelthen ikke vil tage ansvar for at ændre det. Men hvorfor er det sådan? Et spørgsmål jeg ikke kender svaret på, men som jeg undrer mig over.
Det virker som om kommunikationen går den forkerte vej. Oppefra og ned, om jeg så må sige. Men hvad med om den gik nedefra og op? Så dem, som rent faktisk ved, hvordan marken fungerer og træder sin dagligdag dér, faktisk bliver hørt? Så de folk, som skal træffe beslutninger på deres vegne har et ordentligt og sagligt grundlag at gøre det udfra.

 

Derfor synes jeg det er klogt, at de unge, som vælger uddannelse i dag, vælger det fra, som de godt ved, er en hvepserede. For os i marken er tallene naturligvis nedslående, men ikke overraskende – for vi synes selv vi har fortalt, hvordan det ser ud i marken. Vi kan godt forstå, at de unge ikke vil være del af det miljø, de vilkår og den løn.
Men hvorfor er det nået dertil? Hvor hopper kæden af – og hvorfor?

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: