APN – kandidatlinjen: Advanced Practice Nursing

Oprettet: 20. august 2023
Af: Jeanette Petrea Bo
Canva APN

Som sygeplejerske er der mange muligheder for at tage en kandidat, som er en videnskabelig overbygning. 

Hvis du stadig vil arbejde som sygeplejersker, er den tidligere cand.cur en mulighed for at læse videre. Den er nu delt op i to separate kandidatlinjer:

 • APN – Advanced Practice Nursing
  (Avanceret Klinisk sygepleje)
 • NS – Nursing Science
  (Sygeplejevidenskab)

 

Her får du tips til APN-linjen:

APN-linjen er specifikt rettet mod klinisk praksis, og hvor du arbejder med praksisrelaterede cases. På APN-linjen arbejder du med at videreudvikle klinisk praksis i det nære sundhedsvæsen i forhold til komplekse patientforløb. Den går på tværs af sektorer og specialer. Blandt andet kan du arbejde med opgaver og problemstillinger i forhold til organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen omkring plejen af borgere og patientgrupper.

Med en APN-kandidatovebygning kan du forstå og løse udfordringer inden for sygeplejen på en ny måde. Du bliver i stand til, at varetage specialiserede opgaver inden for uddannelse, det nære sundhedsvæsen, klinisk praksis, ledelse og forskning.

 

Du kan tage uddannelsen enten på to år, som heltidsstudie, eller som fireårig deltidsstudie som erhvervskandidat. Både Aarhus Universitet (AU) og Roskilde Universitet (RUC) udbyder uddannelsen. 

 

Roskilde Universitet har lavet følgende punkter med de færdigheder du opnår ved at tage uddannelsen:

 • Analysere og vurdere komplekse sygeplejefaglige problemstillinger
 • Identificere, vurdere, oversætter og implementerer videnskabelige resultater i praksis
 • Formidle avanceret sygeplejefagligt stof mundtlig og skriftlig
 • Argumentere for valg af teori og metode til videnskabelige undersøgelser
 • Innovere komplekst, uforudsigeligt udviklingsarbejde
 • Skabe nye løsningsmodeller
 • Initiere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis
 • Bidrage til såvel sygeplejefaglige som tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter
 • Varetage formidlingsopgaver inden for sygeplejefaget, over for øvrige sundhedsprofessionelle, i uddannelsessammenhæng og i forhold til organisatoriske og sundhedspolitiske beslutninger.
Kilde: kandidat.au.dk/sygepleje

Eksempler på stillinger som færdiguddannet:

 • Klinisk sygeplejespecialist
 • Underviser på professionshøjskole eller SOSU-skole
 • Koordinerede sygeplejerske på hospital eller i det nære sundhedsvæsen
 • Kvalitetskoordinator
 • Ansat i interesseorganisation, patientforening eller i industrien
 • Ph.d.-studerende
 • Kvalitetssikring af den kliniske sygeplejepraksis
 • Organisatorisk eller sundhedspolitisk planlægning
 • Udviklingssygeplejerske, afdelingssygeplejerske, koordinerende sygeplejerske eller projektsygeplejerske
 • Menneskers sundhed, velvære og trivsel med og uden sygdom
 • Omsorg, pleje og rehabilitering
 • Sundhedsprofessionelles vilkår og virke


Kilde: Aarhus Universitet og Roskilde universitet

Dan Aaris Plejdrup Bloch, cand.cur. APN

Privatfoto

Jeg er ansat som hjemmesygeplejerske i to kommuner, i Styrelsen for Patientklager og som censor hos ZBC.

For tiden er jeg ikke ansat i en særlig APN-stilling. Der er kun oprettet meget få stillinger, da uddannelsen stadig er ny. Men arbejdspladserne er villige til at oprette flere, så der kan gøres optimalt brug af APN-sygeplejerskernes kompetencer.

Lige siden jeg blev sygeplejerske drømte jeg om at læse videre. Da jeg fik muligheden, valgte jeg APN. Den er mere praksisnær, hvor man blandt andet arbejder med helhedsvurdering af borgere med komplekse problemstillinger.

På studiet lærte jeg systematisk at gennemgå borgerne fra top til tå og undersøge kroppen grundigt. Man arbejder med centrale områder som multisygdom og polyfarmaci. Det vil sige at man uddannes i at analysere komplekse problemstillinger og dermed kan komme med løsningsforslag. Man lærer at gennemgå medicinlisterne og se på borgernes medicinforbrug.

Det er et krævende, men utrolig lærerigt fag, hvor man får omfattende og meget anvendelig viden.

Derudover arbejder man på studiet med et klinisk projekt og et fag hvor man får viden om det nære sundhedsvæsens opbygning og organisering. Man bliver undervist i at analysere og kritisk vurdere sit materiale, argumentere akademisk og til sidst skrive speciale.

Jeg bruger i høj grad de ting jeg har lært på studiet, selvom jeg ikke er ansat som APN-sygeplejerske. Helt automatisk har jeg fået en systematisk måde at møde borgerne på og hele den bagvedliggende situation. Det gør mig i stand til, at pejle mig ind på, hvad der er i spil i hver given situation.

Hvis jeg har mistanke om alvorlig sygdom, for eksempel pneumoni (lungebetændelse), har jeg følgende muligheder, når jeg undersøger borgeren:

 • Inspektion (ser på kroppen)
 • Palpation (mærker på kroppen)
 • Perkussion (banker på kroppen)
 • Auskutation (stetoskopere)
 • Eksploration (undersøger kroppens hulrum) 

 

En del af de studerende fra mit hold har fået stillinger som klinisk sygeplejespecialist, ansat i lægepraksis, Ph.d. studerende, eksterne undervisere, udviklings/forskningssygeplejerske mm. Der er rigtig mange muligheder.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om uddannelsen, optagelseskrav og studieliv på Aarhus Universitet (AU). 

https://kandidat.au.dk/sygepleje

 

Læs mere om uddannelsen på Roskilde Universiet.

https://ruc.dk/kandidat/sygepleje

Subscribe
Notify of
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments

Konkurrence

Jeanette-Din-Plejesektor

VIND et 1:1 sparringsforløb

Normalpris: 3.995 kr. Konkurrence for sygeplejersker, som overvejer at forlade sit job.

Konkurrencen slutter om: